Zateplování budov

 

 

Novinky
Výměna výplní otvorů - oken, dveří a clon

V rámci komplexních rekonstrukce bytových domů se zabýváme i dodávkou a výměnou výplní otvorů - oken, dveří a vstupních portálů zděných i panelových bytových domů. Každý zákazník společnosti Prumhor spol. s r.o. vždy správně žádá možnost výběru. V naší nabídce proto naleznete okna plastová,dřevěná i hliníková.
Pokud mluvíme o oknech rozumíme tím vždy celý sortiment otvorových výplní z daného materiálu, tj. okna, dveře, prosklené stěny, fasády, zimní zahrady, apod.

Okno je výplň stavebního otvoru, který slouží od nejstarších dob až po současnost především k prosvětlování místností a pro přirozený kontakt obyvatel s okolím. Okno se skládá ze skleněné výplně, případně i z rámu, který může být hliníkový, plastový nebo dřevěný, případně kombinovaný. Obvyklá jsou okna jednoduchá s dvojitým zasklením, u nichž jsou v rámu uloženy 2 vrstvy skleněné výplně spojené rámečkem, mezi nimiž je izolační vrstva inertního plynu, vzduchu, argonu, kryptonu nebo xenonu. Trendem moderního a úsporného bydlení jsou dnes stále častější trojité zasklení.

Návrh oken se stává velmi důležitou částí projektu domu, obzvláště domů s nízkou spotřebou energie. Navržení těchto oken musí respektovat nejenom jejich tepelně-izolační vlastnosti, ale i jejich součinitel prostupu slunečního záření. Na tomto parametru záleží, do jaké míry může slunce vytápět dům. Výpočtem a optimalizací součinitele prostupu tepla a součinitele prostupu slunečního záření můžeme dosáhnout velmi dobré energetické bilance oken a celého domu.
Požadavky architekta a stavebníka na okna jsou tak rozdílné jako objekty, ve kterých se okna používají. Kdo se dnes chce stát kompetentním partnerem, nesmí zůstat dlužen odpověď na žádnou otázku. Prumhor spol.s r.o. proto nabízí řešení pro všechny případy: od certifikované systémů pro standardní okna až po systémy z profilů pro okna do pasivních domů.

Naši dlouhodobí partneři pro výrobu výplní otvorů:
Společnost Prumhor spol. s r.o. nakupuje pro své zákazníky za účelem odborné montáže výplně otvorů u těchto předních společností:

  • SULKO s.r.o., Československé armády 861/28, 789 01, Zábřeh
  • Aktos okna s.r.o.,Petrov 137,7880 16 Sobotín
  • Anodus CZ s.r.o. Zábřežská 40,787 01 Šumperk
  • Dols-výroba Dveří,Oken,Listových Schránek,a.s.,Nemocniční 13,787 01 Šumperk
  • Euro Jordan,s.r.o.,Úlehlova 49,691 45 Podivín

Pečlivá a profesionální montáž je u nás na prvním místě.
Pro zákazníky je stejně důležitá jak kvalita výrobku tak i samotná montáž. Nejnáročnější a ze strany zákazníka nejpodrobněji sledovanou je výměna oken za provozu v obývaných místnostech, ať již v bytech či kancelářích. V referencích od našich stovek doposud spokojených zákazníků můžeme toto naše ubezpečení doložit.