Produkty

 

 

Novinky
Omítky - Sanační

Capatect Saniersystem 030 podhoz
Suchá maltovina s vápenocementovým pojivem pod sanační omítky Hotová jemná minerální maltovina jako podhoz pro sytém sanačních omítek Capatect k vytvoření adhezívní vrstvy pro aplikaci dalších vrstev systému
Technická informace
Bezpečnostní list

Capatect Saniersystem 031 porézní jádro
Základní, vysoce porézní minerální omítka pro systémy sanačních omítek.Vhodná pro usazení rozpuštěných solí. Aplikace pouze nad úrovní terénu. Hotová základní minerální omítka pro usazení vykrystalizovaných solí, pro sytém sanačních omítek Capatect. Vysoce porézní základní omítka pro usazení vykrystalizovaných solí a zároveň k vyrovnání nerovností podkladu. Aplikace možná pouze nad úrovní terénu.
Technická informace Bezpečnostní list

Capatect Saniersystem 032 sanační omítka
Suchá maltovina s cementovým pojivem a lehkými přísadami, odpovídá DIN 18557, součást systému sanačních omítek.Vhodná pro vytvoření suchých povrchů i v případě vlhkého zdiva. Hotová jemná minerální sanační omítka jako součást sytému sanačních omítek Capatect, pro vlhká zdiva s obsahem soli, pro vytvoření suchých povrchů v interiéru i exteriéru, aplikace pouze nad úrovní terénu.
- -

Capatect Saniersystem 033 hlazená omítka
Hlazená omítka Saniersystem 032. Hotová minerální suchá omítka. Hotová hladká minerální omítka tvořící součást systému sanačních omítek Capatect, pro vytvoření hladkých, rovných povrchů v interiéru i exteriéru - např. u soklů - s aplikací nad úrovní terénu.
Technická informace Bezpečnostní list

Capatect izolační omítka
Suchá maltovina s cementovým pojivem, s hydrofobizačními přísadami pro vertikální izolaci stěn v systému sanačních omítek Capatect. Hotová minerální izolační omítka jako součást sytému sanačních omítek Capatect, Používá se k vytvoření izolační nenasákavé vrstvy, jako např. na zdivo u styku s terénem, pod úrovní terénu nebo k vytvoření horizontálních izolačních vrstev.
Technická informace Bezpečnostní list

Capatect Rapid sanační omítka
Jednovrstvá sanační omítka pro rychlou a snadnou sanaci vlhkého zdiva s certifikací WTA Hotová, hydrofobní, minerální sanační omítková směs na vlhké zdivo nebo na zdivo s obsahem soli za účelem dosažení suchého povrchu bez výkvětů ve vnitřních i vnějších prostorech. Přesouvá odpařovací zónu z povrchu omítky do spodních vrstev, kde se také ukládají krystaly solí. Tím je zajištěn suchý a čistý povrch omítky.
Technická informace Bezpečnostní list