Produkty

 

 

Novinky
Disbon - Podlahové materiály

  Disbon 400
Vodou ředitelný disperzní lak na betonové podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodný jako nátěr pro retenční vany na oleje a motorovou naftu. Ochranný nátěr na minerální podlahy ve vnějším i vnitřním prostředí, pro tvrdé asfaltové potěry ve vnitřním prostředí, mimo plochy pojízdné a plochy trvale zatížené vodou. Úředně ověřený nátěr pro retenční vany na oleje a motorovou naftu.
Technická informace
Bezpečnostní list

  Disbopox 442
Vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech a sklepích. Odolává změkčovadlům z pneumatik, benzínům, olejům a posypové soli. Pro minerální podlahy a tvrdý asfalt ve vnitřním použití se slabým až středním zatížením v soukromém, průmyslovém a dílenském provozu. Pro podlahy v garážích, myčkách a sanitárních prostorách.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disbopox 447
Vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice. Na mírně a středně namáhané podlahy průmyslových a obchodních objektů s dopravou. Ochranný nátěr vysoce namáhaných interiérových stěn, odolný vůči chemikáliím a dezinfekčním prostředkům. Podlahy průmyslových a obchodních objektů s dopravou, jako např.: spojovny, topné centrály, sklady, archívy, obchody, chodby, únikové cesty a schodiště, sociální místnosti.Stěny: místnosti s mokrým provozem vystavené působení chemikálií a dezinfekčních prostředků, jako např. nemocnice, větrací šachty, laboratoře, výrobny potravin a poživatin.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disbon 481 Uniprimer
Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, pro vnější i vnitřní použití. Spojovací most na nesavé podklady. Protikorozní ochrana na železo, ocel a pozinkované plochy. Přetíratelná téměř všemi dvou i jednokomponentními nátěrovými hmotami.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disboxid 444 Dickschicht
Chemicky i mechanicky vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota pro podlahy a stěny. Vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice na podlahy a stěny. Obsahuje malý podíl rozpouštědel. Dobře odolává mechanickému a chemickému namáhání. Aplikace v interiéru i exteriéru, možné provedení protiskluzného povrchu a nopové struktury. Na chemicky a mechanicky silně namáhané vnitřní i vnější minerální a kovové podklady. Např. průmyslové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, ochranný nátěr stavebních konstrukcí v chemicky agresivním prostředí (galvanizovny, výrobny baterií, atd.), čističky odpadních vod, protiskluzné povrchy, jako přilnavá vrstva mezi starým a novým betonem, zasypaná pískem nebo čerstvá.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disboxid 448
Pigmentovaná, elastická dvousložková epoxidpolyuretanová stěrka na balkony, terasy a podloubí. Alternativní izolace pod dlažbu. Stěrková hmota na minerální a keramické podlahy ve vnějším prostředí, jako balkony, terasy, podloubí.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disboxid 462 EP-Siegel
Bezbarvá nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu. Po smísení s pískem Disboxid 946 Mörtelquarz vhodná ke zhotovení sanační maltové hmoty na extrémně namáhané průmyslové podlahy. Výborně odolává silnému chemickému a mechanickému namáhání, neobsahuje rozpouštědla. Základní nebo samonivelační nátěr pod průmyslové podlahy, jako např. Disboxid 464, EP-Decksiegel nebo základní maltová směs Disboxid EP. Jako pojivo křemenného písku Disboxid 946 Mörtelquarz mimořádně odolná vůči otěru, pro průmyslové podlahy, pro zhotovení fabionů, Pro hladkou i protiskluzovou impregnaci. Pro vylévání trhlin.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disboxid 464 EP Siegel
Pigmentovaná nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro podlahové nátěry v průmyslu a dílenských provozech. Pro minerální podlahy se středním až extrémním zatížením, jako výrobní a skladové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, expediční rampy, velkoobchodní haly.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disboxid 467
Pigmentovaný epoxidový nátěr pro extrémní namáhání. K vytvoření vysoce odolných nátěrů s protiskluzovou úpravou v jednom pracovním kroku. Pro minerální podklady se středním až vysokým zatížením v průmyslu, dílnách, parkovištích a podzemních garážích s požadavkem protiskluzové úpravy. Alternativní protiskluzová krycí vrstva pro Disboxid EP-Antistatik-systém.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disboxid 471 AS Grund
Pigmentovaný vodivý základní epoxidový nátěr bez rozpouštědel, vhodný do míst, kde je nutná ochrana před výboji statické elektřiny. Pro základní vodivý nátěr v systému antistatických podlah Disboxid EP-Antistatik-Systém. Vytvoří základní vodivou vrstvu se svodovým odporem nižším než 106 Ohmu.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disbothan 446 PU Klarschicht
Transparentní, vysoce elastický krycí polyuretanový nátěr. Transparentní, elastický nátěr pro netěsné keramické dlažby balkonů, teras a podloubí. Výborná ochrana velkoplošných a mozaikových obkladů ve vnějším prostředí. Odolná krycí vrstva barevných nebo vločkových nátěrů, jako Disboxid 448, Disboxid 449, Disbon 404, ve vnějším prostředí.
Technická informace
Bezpečnostní list

  Disboxid 437 Klarschicht
Transparentní epoxidový krycí nátěr pro vnitřní použití. Ke krycím nátěrům tvrdých epoxidových a polyuretanových vrstev. Krycí nátěr v systému Disboxid Stonecolor a Disboxid Multicolor.

Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B

  Disbopox 443
Vodou ředitelná dvousložková epoxidová nátěrová hmota k základním nátěrům a impregnaci minerálních podlah. Transparentní vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro impregnaci minerálních podkladů, jako penetrace nasákavých minerálních podkladů před aplikací Disbon ochranných nátěrů na podlahy. Na Disbon nátěry na podlahy posypané vrchní lesklou vločkovou vrstvou. Jako dodatečné ošetření čerstvých betonových a potěrových podkladů. Zvyšuje pevnost podkladu a brání příliš rychlému vysychání.Na minerální a tvrdé podklady v místnostech s malou a středně velkou zátěží. Aplikace v soukromém, průmyslovém i obchodním sektoru. Např. dílnách, skladech, jídelnách, výstavních sálech, obchodech.
Technická informace
Bezpečnostní list složka A
Bezpečnostní list složka B